2012/039: Ouders overleden dochter klagen dat politieambtenaar zich mengt in civiel conflict

Rapportnummer
2012/039
Rapport

In de avond van 8 december 2009 werden verzoekers gebeld door politieambtenaar X, met het dringende verzoek naar het politiebureau te komen. Aldaar deelde X hen mee dat hun dochter was overleden en dat haar vriend als verdachte was aangehouden. Hij werd al snel weer in vrijheid gesteld, omdat sprake zou zijn geweest van zelfdoding. Een aantal dagen na het overlijden werd X benaderd door de peetvader van de dochter van verzoekers, met de vraag of zij wilde bemiddelen in de teruggave van spullen van de dochter. X wilde helpen en heeft contact gelegd met de familie van de vriend. Omdat verzoekers niet alle spullen terugkregen van de vriend, hebben zij uiteindelijk een deurwaarder ingeschakeld. Toen deze aan de deur ging bij de vriend en haar de toegang werd geweigerd, benaderde zij X, met het verzoek mee te gaan naar de woning en opnieuw te bemiddelen in de kwestie. X gaf aan dat dit niet haar taak was en vertelde waar haar bemiddeling eerder uit had bestaan. Verzoekers verwijten dat X zich heeft gemengd in een civiel conflict. Haar handelen had er volgens verzoekers toe geleid dat zij pas via de rechter alle spullen van hun dochter van de vriend terug kregen. Ze dienden een claim in bij de politie tegen politieambtenaar X. gelijktijdig diende zij een klacht in over het optreden van X. De claim werd afgewezen en de klacht buiten behandeling gelaten.

De Nationale ombudsman oordeelde dat politieambtenaar X niet heeft gehandeld in strijd met het vereiste van professionaliteit. De Nationale ombudsman oordeelde verder dat de korpsbeheerder de klacht die verzoekers hadden ingediend, wel als klacht hadden moeten behandelen, nadat de claim was afgewezen. In zoverre was er gehandeld in strijd met het vereiste van fair play.

Instantie: Regiopolitie Limburg Zuid

Klacht:

wijze waarop een politieambtenaar zich na het overlijden van verzoekers dochter heeft gemengd in de teruggave van haar spullen

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Limburg Zuid

Klacht:

klacht over de klachtbehandeling door korpsbeheerder niet in behandeling genomen

Oordeel:
Gegrond