2011/231: Gemeente schaadt goede naam uitgeverij en herstelt dit slechts door herziening tekst ipv rectificatiebericht

Rapportnummer
2011/231
Rapport

Verzoeker is uitgever van stratengidsen en plattegronden. Naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad van 9 november 2010 en op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over fraude bij de werving van adverteerders voor de gemeentegids, waarbij de naam van verzoekers bedrijf werd genoemd, nam verzoeker direct contact op met de gemeente omdat hij dat niet terecht vond. De burgemeester bood verzoeker op 12 november 2010 excuses aan en kort daarna is de publicatie op de gemeentelijke website herzien door alleen nog te verwijzen naar de twee bedrijven die een acquisitieopdracht is verleend en geen namen van andere bedrijven te vermelden.

Verzoeker vond dat niet voldoende, hij wenste de publicatie van een bericht waaruit duidelijk zou blijken dat de naam van zijn bedrijf ten onrechte in verband met fraude was gebracht.

De gemeente stelde dat zij voldoende had gedaan om de fout recht te zetten door het bericht op de eigen website te herzien en de organisaties die dat bericht hadden overgenomen te informeren over de fout en de nieuwe tekst.

Verzoeker wendde zich vervolgens met een klacht tot de Nationale ombudsman omdat de gemeente de schade aan de goede naam van zijn bedrijf niet had hersteld.

De Nationale ombudsman overwoog onder meer dat vast staat dat op de gemeentelijke website verzoekers naam ten onrechte in verband is gebracht met frauduleuze werving van adverteerders en dat die tekst na enkele dagen is herzien. Het Algemeen Dagblad heeft verslag gedaan van zowel het eerste als het herziene bericht, met de vermelding dat de burgemeester verzoeker excuses had aangeboden. Het was passend geweest als de gemeente via het medium dat was gebruikt om een verdenking tegen verzoekers bedrijf te uiten bij de rectificatie had vermeld dat verzoekers bedrijf ten onrechte was verdacht van fraude, maar dat is niet gebeurd.

De Nationale ombudsman oordeelde de klacht daarom gegrond.

In zijn slotbeschouwing overwoog de ombudsman nog, dat achteraf bezien de gemeente naar aanleiding van de signalen over mogelijke fraude beter eerst met verzoeker contact had kunnen opnemen. Verzoeker heeft een persoonlijk en zakelijk belang bij een ongeschonden reputatie. Het moet echter worden betwijfeld of dat kan worden bereikt met een bericht op de gemeentelijke website. Het is aannemelijk dat lezersbereik van het Algemeen Dagblad aanzienlijk veel groter is dan die van de gemeentelijke website en de zekerheid dat een rectificatie via deze site ook alle lezers van het eerste bericht zal bereiken is er niet. Daarom is het het beste om de kwestie te laten rusten. Wel is het passend dat de gemeente verzoeker expliciet excuses maakt voor de wijze waarop zijn bedrijf in een kwaad daglicht is gesteld.

Vereiste van correcte bejegening

Instantie: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Klacht:

een bericht op de gemeentelijk website over advertentiefraude, waarin ten onrechte een verband is gelegd met verzoekers bedrijf, gecorrigeerd op een wijze waarmee de schade aan de goede naam van verzoekers bedrijf niet is hersteld

Oordeel:
Gegrond