2010/354: CVZ verzuimt tot vragen wettelijke verklaring wanbetaling aan zorgverzekeraar

Rapportnummer
2010/354
Rapport

De feiten

De zorgverzekeraar meldt verzoekster tweemaal als wanbetaler aan bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Tweemaal meldt hij verzoekster ook weer af. Het CVZ vordert hierdoor ten onrechte een bedrag in van € 125,72. Het CVZ moet dit bedrag terugbetalen en doet dit pas na vijftien weken.

Klachten

Verzoekster klaagt erover dat haar zorgverzekeraar haar helemaal niet heeft aangemaand of gewaarschuwd voor aanmeldingin het kader van de wanbetalersregeling. Vooral klaagt zij over de trage terugbetaling.

Het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat het CVZ bij de aanmeldingen geen wettelijk verplichte verklaring heeft gevraagd aan de zorgverzekeraar. In deze verklaring moet de zorgverzekeraar bevestigen dat hij verzoekster heeft aangemaand en gewaarschuwd voor de aanmelding bij het CVZ als wanbetaler. Het CVZ is deze wettelijke verplichting in het eerste invoeringsjaar, maar ook daarna, niet nagekomen.

Verder blijkt dat het CVZ de vijftien verwerkingstijd nodig heeft gehad, zolang de terugbetaling niet geautomatiseerd was. Vanaf eind januari 2011 zal dit proces wel geautomatiseerd zijn, maar zal het CVZ nog altijd pas na negen weken kunnen terugbetalen.

Toegepaste behoorlijkheidsvereisten

Vereiste van fair play: klacht gegrond.

Vereiste van voortvarendheid: klacht gegrond

Aanbevelingen

het CVZ moet bij aanmelding de wettelijk verplichte verklaring eisen van de zorgverzekeraar

het CVZ moet ten onrechte ingevorderde binnen vier weken terugbetalen.

Instantie: College voor Zorgverzekeringen

Klacht: Tot invordering overgegaan zonder voorafgaande aanmaning; ten onrechte ingevorderde premies pas na lange tijd aan verzoekster terugbetaald. Oordeel:
Gegrond