2010/191

Rapport

Door de invoering van de nieuwe Paspoortwet is het aantal Nederlandse ambassades en consulaten waar een paspoortaanvraag kan worden ingediend, gedaald van 340 naar 180. Nederlanders woonachtig in de zuidelijk Braziliaanse deelstaat Parana konden vóór de invoering van de nieuwe Paspoortwet voor een nieuw paspoort terecht bij het Nederlandse consulaat in Curitiba. Dit consulaat wordt niet voorzien van de biometrische apparatuur. Zij kunnen nu terecht bij het consulaat-generaal in Sao Paulo of Rio de Janeiro en de ambassade in Brasilia, wat betekent dat zij verder moeten reizen voor een nieuw paspoort. Naast deze gebundelde klachten uit Brazilië heeft de Nationale ombudsman ook veel individuele klachten ontvangen. Ontvangen klachten betreffen naast de (grote) reisafstanden en de (hoge) kosten ook problemen waarmee paspoortaanvragers van een bepaalde leeftijd dan wel met een lichamelijke beperking te maken krijgen.

Op grond van het onderzoek uit eigen beweging is de Nationale ombudsman van oordeel dat de door de minister van Buitenlandse Zaken bij de Nederlandse ambassade en consulaten getroffen organisatorische voorzieningen niet optimaal zijn. De minister is op de goede weg, maar moet nog nadere stappen zetten om tot een optimale dienstverlening aan de burger te komen.

Behoorlijkheidsnorm: adequate organisatorische voorzieningen.

De Nationale ombudsman geeft de minister in overweging om zorg te dragen voor actieve, volledige, juiste en actuele schriftelijke dan wel mondelinge informatieverstrekking door de ministerie-, ambassade- en consulaatmedewerkers over alle aspecten van het indienen van een aanvraag en ophalen van een paspoort. Tevens dient de minister de ambassade- en consulaatmedewerkers van een richtlijn te voorzien die houvast geef bij de beoordeling of er sprake is van vrijstelling op de verschijningsplicht.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht:

Onderzoek uit eigen beweging op grond van ontvangen signalen over knelpunten die zijn ontstaan in de uitvoering van de nieuwe Paspoortwet.

Oordeel:
Geen oordeel
Publicatienummer
2010/191