2010/001

Rapportnummer
2010/001
Rapport

Instantie: Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht

Klacht: Aansprakelijkheid afgewezen voor de schade die is geleden op het traject Almere-Emmeloord, doordat niet is gewaarschuwd voor het slechte wegdek en geen snelheidsbeperkingen zijn ingesteld op dit traject. Oordeel:
Niet gegrond