2009/103

Publicatienummer
2009/103
Rapport

In september 2008 bracht verzoekster in haar functie als advocate een bezoek aan het Detentiecentrum Noord-Holland om een cliënt van haar te bezoeken. Eenmaal binnen in het Detentie­centrum werd verzoekster in afwachting van de komst van haar cliënt opgesloten in een spreekkamer van het Detentiecentrum. De directeur van het Detentiecentrum had de klinken van de deuren van de spreekkamer laten veranderen, zodat het voor verzoekster niet meer mogelijk was om zelf de spreekkamer te verlaten.

Verzoekster klaagt erover dat zij in het Detentiecentrum in afwachting van de komst van een cliënt in een afgesloten spreekkamer is geplaatst.

De directeur van het Detentiecentrum besloot de maatregel in te voeren dat de deuren van de spreekkamers niet meer van binnenuit konden worden geopend met als doel het verbeteren van de orde en veiligheid binnen het Detentiecentrum. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten met advocaten. De Nationale ombudsman stelt voorop dat de directeur verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid binnen een inrichting en derhalve bevoegd is maatregelen te nemen ter bevordering of waarborging hiervan. De Nationale ombudsman is echter van mening dat gelet op het te behalen doel in dit geval ook eerst andere maatregelen hadden kunnen worden genomen die minder bezwarend zijn voor verzoekster en de andere betrokkenen die gebruik maken van de spreekkamers. Hierbij valt onder meer te denken aan het instellen van de maatregel dat advocaten in afwachting van de komst van hun cliënt niet wachten op de gang maar in de spreekkamers of het plaatsen van extra toezichthoudend personeel op de gang, zoals de minister ook heeft aangegeven. Pas wanneer minder ingrijpende maatregelen geen effect hebben en niet leiden tot het gewenste doel kan worden overgaan tot meer ingrijpende maatregelen zoals in het uiterste geval het opsluiten van verzoekster in een spreekkamer zonder dat zij zelfstandig van binnenuit de deur kan openen.

Het evenredigheidsvereiste, niet behoorlijk.

Instantie: Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Schiphol

Klacht: In functie als advocate in afwachting van haar cliënt in een afgesloten spreekkamer geplaatst. Oordeel:
Gegrond