2008/146

Publicatienummer
2008/146
Rapport

Verzoekster klaagt erover dat twee bewaarders werkzaam bij een Penitentiaire Inrichting haar bij binnenkomst haar colbertjasje lieten uittrekken om door het detectiepoortje te lopen, terwijl zij onder dat colbertjasje slechts in een bh was gekleed.

Uit het onderzoek is gebleken dat de lezingen van verzoekster en de bewaarders lijnrecht tegenover elkaar staan. Verzoekster stelt dat zij door de bewaarders gedwongen werd haar colbertjasje uit te trekken, terwijl zij wisten dat zij daaronder slechts een bh droeg, terwijl de bewaarders ten stelligste hebben ontkend dat zij dit wisten. De door verzoekster naar voren gebrachte getuige die door een medewerkster van het Bureau Nationale ombudsman telefonisch is gehoord, heeft de verklaring van verzoekster niet kunnen bevestigen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er geen camerabeelden van het voorval voor handen zijn.

Er doen zich derhalve geen omstandigheden voor op grond waarvan aan de ene lezing meer betekenis moet worden toegekend dan aan de ander lezing. Niet is komen vast te staan dat de bewaarders verzoekster hebben gedwongen haar colbertjasje uit te trekken terwijl zij wisten dat zij daaronder slechts gekleed was in een bh.

De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel.

Instantie: Penitentiaire Inrichting Zoetermeer

Klacht: Bij binnenkomst colbertjasje laten uitrekken om door het detectiepoortje te lopen, terwijl verzoekster onder dat colbertjasje slechts in een bh was gekleed. Oordeel:
Geen oordeel