2008/145

Rapportnummer
2008/145
Rapport

Verzoeker ontving van de gemeente een brief waarin hem de gelegenheid werd geboden voor een bepaalde datum een bouwwerk te legaliseren. Voor het verstrijken van deze termijn bezocht de toezichthouder van de gemeente echter het perceel van verzoeker met een machtiging tot binnentreden om het bouwwerk te inspecteren. Naderhand bleek dat het een vergunningvrij bouwwerk betrof. Verzoeker klaagde erover dat er zonder noodzaak in zijn woning was binnengetreden. De Nationale ombudsman oordeelde dat de gemeente eventueel voorafgaande aan de legaliseringsbrief het bouwwerk had kunnen inspecteren. Door het versturen van de brief was er echter gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat verzoeker tot de genoemde datum de gelegenheid had op de brief te reageren of afspraken met de gemeente te maken. Volgens de Nationale ombudsman was er geen noodzaak tot binnentreden en acht de gedraging onbehoorlijk wegens strijd met het vereiste van rechtszekerheid.

Instantie: Gemeentel Renkum

Klacht: Zonder noodzaak woning binnengetreden om een bouwwerk te inspecteren waarvoor geen vergunning vereist is . Oordeel:
Gegrond