2006/263

Rapportnummer
2006/263
Rapport

Verzoekster, een B.V., verhuisde medio 2004.

Verzoekster klaagde erover dat het UWV Amsterdam haar adreswijziging van mei 2004 niet tijdig had verwerkt, waardoor aanmaningen niet bij haar terechtkwamen en aan haar een dwangbevel werd betekend zonder een voorafgaande juiste aanmaning.

De Nationale ombudsman overwoog onder meer dat het feit dat het UWV had aangegeven dat het geen vast beleid is om bij onbestelbaar retour gekomen aanmaningen een adresonderzoek in te stellen, aanleiding was voor een aanbeveling. Gelet op de rechtsgevolgen die er voor betrokkene zijn verbonden aan het geen gevolg geven aan een aanmaning, mag van het UWV in zo'n geval worden verwacht dat er enig onderzoek wordt verricht naar het juiste adres.

Het UWV wordt in overweging gegeven te bevorderen dat er beleid wordt ontwikkeld inzake het uitvoeren van een adresonderzoek bij een onbestelbaar retour gekomen aanmaning.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Ten onrechte aanmaningen aan verzoekster gestuurd; verzoekster een dwangbevel laten betekenen. Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Verzoeksters adreswijziging niet tijdig verwerkt. Oordeel:
Geen oordeel