2002/375

Rapportnummer
2002/375
Onderzoek

Zorgverzekeraars zijn te traag bij de afhandeling van bezwaarschriften en moeten hierover beter communiceren met hun verzekerden. Dat concludeert Nationale ombudsman op basis van zijn onderzoek naar de uitvoering van de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) onder vier zorgverzekeraars.