Jaarverslag 2012 NPM

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

    De Nationale ombudsman is één van de kritische toehoorders in het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Zijn bevindingen en die van de andere toehoorders zijn meegenomen in het jaarverslag 2012 van de NPM.

    Het NPM is een samenwerkingsverband van verschillende toezichthouders van plaatsen waar burgers tegen hun wil worden vastgehouden. Het doel van de samenwerking is om mensenrechten te waarborgen op deze plaatsen van detentie. Denk hierbij aan het verbod op foltering en op schending van de menselijke waardigheid. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van signalen en kwesties die speelden binnen het NMP