De burger verdient beter

Column
Jonge vrouw kijkt recht in de camera. Haar gezicht is afgedekt vanaf haar neus naar onderen

In juni 2020 schreven we een column in De Telegraaf over een meisje dat op straat terecht dreigde te komen. Dat kwam door gesteggel van twee gemeenten, die maar naar elkaar bleven wijzen en niet in de eerste plaats aan het meisje in nood dachten. Gelukkig konden wij de gemeenten samenbrengen en razendsnel tot een oplossing komen. Niet het systeem van regeltjes is het belangrijkste, maar het leven van iemand die in de knel raakt.

Jaarverslag

Helaas komen we dit soort situaties te veel tegen. We wijzen de overheid daar nadrukkelijk op. Altijd. Zo ook in het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020, dat deze week is verschenen. De titel is veelzeggend: de burger verdient beter.

En dat geldt zeker voor burgers die moeite hebben om mee te kunnen doen als ze geen hulp krijgen of aan de kant komen te staan. Denk aan kinderen, aan veteranen met psychische problemen en aan laaggeletterden. En ook aan jongeren die heel veel zorg nodig hebben en ondernemers die door de coronacrisis in de schulden zitten.

Het moet beter

Ook in de toekomst zullen veel mensen de overheid heel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld ondernemers die straks in de problemen komen als ze het geld moeten terugbetalen, dat ze van de overheid kregen als steun in coronatijden. Ook dan moet de overheid er voor hen zijn, zich barmhartig en ruimhartig opstellen. Het moet en kán beter.

De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dat heb ik de afgelopen jaren geregeld gezegd. Jammer genoeg zien we nog te vaak dat dit niet zo is. We zullen bestuurders, ambtenaren en de leden van de Tweede Kamer nog nadrukkelijker gaan vertellen, dat ze onze aanbevelingen moeten overnemen. We zullen Kamerleden erop wijzen, dat ze wetten en regels moeten maken die begrijpelijk en hanteerbaar zijn. Anders laat je de burger in de steek, maar ook de ambtenaar die ze moet uitvoeren.

Vertrouwen geven

De affaire met de kinderopvangtoeslagen laat zien dat burgers door de overheid in rampzalige problemen kunnen raken. Erkenning van hun situatie en hulp laten soms heel lang op zich wachten. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat hierdoor steeds meer onder druk. Om dat vertrouwen te herstellen, moet de overheid eerst laten zien dat ze zélf betrouwbaar is. Dat begint met burgers weer vertrouwen te geven. In het belang van alle burgers. Want de burger verdient beter.

De persoon op de foto is niet de persoon die in de column wordt genoemd.

Deze column is verschenen in De Telegraaf van 15 mei 2021.