Ombudsman: Nieuw decennium in zicht

Column
man aan de telefoon

Over een paar dagen begint het jaar 2020, een heel nieuw decennium. In deze column blikken we terug op een bewogen jaar. We hebben weer velen van u gesproken en geholpen bij problemen met de overheid.

Zo spraken we Jamie*. De gemeente hield een bedrag in op zijn uitkering vanwege een schuld. Daarbij hielden ze geen rekening met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat nodig is voor het eerste levensonderhoud, waarop niemand beslag mag leggen. Jamie hield hierdoor geen geld over voor zijn vaste lasten. Zijn schulden stapelden zich op. Omdat we elke dag mensen zoals Jamie spreken, onderzochten we wat er mis gaat als de overheid schulden int. En hoe dat anders kan. Daarover maakten we een behoorlijkheidskader. Hierin staan zeven zaken waarop mensen moeten kunnen vertrouwen als de overheid schulden bij hen int, zoals rekening houden met de beslagvrije voet.

Beroepschauffeur Mustafa* belde met ons omdat zijn rijbewijs bijna verlopen was. Het CBR kon zijn aanvraag niet op tijd behandelen. Gelukkig konden we hem weer op weg helpen. Omdat dit veel vaker speelt, heb ik de verantwoordelijke minister gevraagd om met oplossingen te komen voor de haperende dienstverlening van het CBR.

Studente Pinar* wilde een klacht over DUO indienen via hun online klachtenformulier. Ze had alles ingevuld, maar het versturen van het formulier lukte niet omdat ze nog een andere website open had staan. Het formulier blokkeerde en ze kon weer opnieuw beginnen. We kregen meer van zulke signalen over het gebruik van digitale formulieren door de overheid. Na onderzoek heb ik de overheid geadviseerd de burger beter te betrekken bij de ontwikkeling van dit soort digitale formulieren. Dat vergroot de gebruiksvriendelijkheid.

Na een uitzending naar Afghanistan kwam veteraan Rodney* terug met PTSS. Hij vroeg bij Defensie een Militair Invaliditeitspensioen aan. De beoordeling van zijn aanvraag liet zo lang op zich wachten dat hij in de problemen dreigde te komen. Gelukkig kon dit voorkomen worden door onze hulp. Als Veteranenombudsman heb ik de minister van Defensie een aantal aanbevelingen gedaan om de situatie van Rodney en andere veteranen met hetzelfde probleem te verbeteren.

Uit deze voorbeelden blijkt wel dat ons werk nog lang niet gedaan is. Om die reden zullen we ons ook in 2020 vol energie blijven inzetten om mensen te helpen die vastlopen met de overheid. Ook blijven we de overheid uitdagen om door de bril van de burger te kijken.

*gefingeerde namen
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 28 december jl.