Waar is mijn eigen geld?

Column
Foto van Antilliaans geld

Sinds oktober 2010 behandel ik klachten van burgers van St. Eustatius, Saba en Bonaire. Dwight* woont op St. Eustatius en stuurt in oktober 2014 een wanhopige brief naar de Nationale ombudsman. Hij heeft over de jaren 2007, 2008 en 2009 nog geen definitieve teruggave van de Belastingdienst. In totaal krijgt hij nog omgerekend bijna tweeduizend euro van de Antilliaanse overheid. Maar die bestaat sinds oktober 2010 niet meer. Hij schrijft: 'Ik wil u hulp vragen om dit geld te ontvangen, ik weet echt niet meer wat ik kan doen!!!!!!'

Hij stuurde brieven naar de Sociale Verzekeringsbank en naar de Rijksdienst Caribisch Nederland, maar er gebeurde niets. En sinds 2012 schreef hij brieven naar de Belastingdienst van St. Eustatius. Lange tijd probeerde die een oplossing te vinden. De directeur Belastingdienst voor Caribisch Nederland werd ingeschakeld en er werd contact opgenomen met het Ministerie van Financiën in Den Haag.

Bij het verzekeringskantoor op St. Maarten zou een brief liggen. Een allervriendelijkste mevrouw beloofde hem dat ze het geld onmiddellijk aan hem overmaakt. Maar er gebeurde niets. Want, 'sorry, we kunnen niet aan St Eustatius uitbetalen. Het heeft iets te maken met privacy ofzo. Daar kan alleen de Belastingdienst Caribisch Nederland iets aan doen.' De lokale Belastingdienst deed zijn uiterst best, maar liep zelf tegen de muren aan. Niemand die iets wist, deed of zich op zijn minst inspande om Dwight het geld te laten krijgen waar hij recht op heeft.

Dwight schrijft mij: 'Ik ben nu wel moe en onzeker of ik dit geld ooit zal ontvangen. De moeite die het mij kost. De telefoontjes die ik steeds had gepleegd naar Bonaire, St. Maarten en hier. Op een gegeven moment dekt dat geld de kosten. Ik hoef niet zo hard te werken om te ontvangen waar ik al recht op heb.'

Barend*, een van de onderzoekers van mijn bureau, zoekt het uit en belt rond. En dan gebeurt het wat Dwight niet lukte. Het geld wordt gestort. Eindelijk heeft Dwight gekregen waar hij recht op had. En gelukkig heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland hier van geleerd. De Belastingdienst Caribisch Nederland kan en mag vanaf nu alle oude bedragen van vóór 2010 zelfstandig aan de betrokkenen uitbetalen. Mensen die recht hebben op geld, moeten dat zo snel mogelijk krijgen, dat is namelijk hún geld.

* Gefingeerde naam