Met de handen in het haar

Column
Vrouw met handen in het haar

Myrna* krijgt een WAO-uitkering van het UWV. In mei krijgt zij daarbij ook een bedrag aan vakantiegeld. Sinds 2007 is Myrna bezig met het aflossen van een schuld. Afspraak is dat het UWV hiervoor Myrna's vakantiegeld ieder jaar overmaakt aan de deurwaarder die de schuld int. Zo houdt Myrna voldoende over om van te kunnen leven.

Dan maakt het UWV een fout en maakt per ongeluk het vakantiegeld toch over aan Myrna. Na drie maanden laten ze Myrna weten dat ze het geld terug moet betalen. Het UWV stelt dan voor steeds een beetje op haar uitkering in te houden, totdat het geld is terugbetaald. Maar het bedrag wat ze dan iedere maand over houdt is heel weinig. Zo weinig dat ze andere rekeningen, zoals haar zorgpremie, niet meer kan betalen. Myrna zit met de handen in het haar, wat nu?

Ze laat het UWV weten dat ze financieel heel krap zit. Zo krap dat ze nu minder krijgt dan het minimale inkomen waar ze wettelijk recht op heeft (beslagvrije voet). Het UWV gaat minder inhouden op haar WAO. Maar hoeven geen rekening te houden met de beslagvrije voet zeggen ze. Het gaat hier om de ontvangst van een onterechte betaling. Dat zien ze als een voorschot. In dat geval bepalen zij de hoogte van de aflossing.  

Myrna probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het lukt niet. Waar Myrna al bang voor was gebeurt: het Zorginstituut Nederland registreert haar als wanbetaler. Dan zoekt ze contact met mij. Ze vindt dat het UWV wel rekening moet houden met de beslagvrije voet. En alles wat ze de afgelopen tijd te veel hebben ingehouden moeten terugbetalen.

Ik vraag het UWV om een reactie. Ook wil ik toelichting op de berekening van de beslagvrije voet. En waarom ze vinden dat ze zich daar niet aan hoeven te houden? In mijn rapport 'In het krijt bij de overheid' stel ik namelijk dat overheidsinstanties en deurwaarders al het mogelijke moeten doen om mensen een minimum inkomen te garanderen.

Het UWV reageert. En ik concludeer dat in Myrna's geval geen sprake is geweest van maatwerk. Het UWV had rekening moeten houden met de gevolgen voor Myrna door de fout die zij gemaakt hebben. Soms moet een overheidsinstantie bereid zijn af te wijken van de geldende regels om erger te voorkomen.

Ik vraag het UWV alsnog een maatgesprek met Myrna te voeren. Dan kunnen ze ook bekijken of het mogelijk is Myrna tegemoet te komen in de extra kosten. Deze zijn ontstaan doordat ze als wanbetaler geregistreerd staat. Het UWV neemt mijn aanbeveling ter harte en nodigt Myrna uit voor een gesprek.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column