Goed groen

Column
Foto van een echtpaar

De firma Van Veen is gespecialiseerd in onkruidbestrijding en zet hiervoor speciale machines in die (alleen) het onkruid moeten verbranden. De gemeente Ridderkerk is erg geïnteresseerd in deze nieuwe werkwijze en vraagt de firma om de plantsoenen te ontdoen van onkruid. Dit blijkt niet altijd goed te gaan.

Mevrouw Vasenna* en haar man wonen naast het plantsoen dat de firma Van Veen onkruidvrij heeft gemaakt. Als mevrouw Vasenna uit haar raam kijkt ziet zij tot haar grote schrik dat haar beukenhaag van veertien maanden oud voor een groot gedeelte zwartgeblakerd is. De bladeren aan de onderkant van de beukenhaag zijn het slachtoffer geworden van de vlammen.

Het blijkt dat buxus- en taxushagen gevoelig zijn voor omgevingswarmte. Daarnaast is het noodzakelijk om minimaal één meter uit de erfgrens van haagvoeten te blijven. Daar is het mis gegaan. 'Goed groen' heeft onder de nieuwe methode te lijden als de chauffeurs van de machines de richtlijnen niet goed in acht nemen.

Meneer en mevrouw Vasenna schrijven een brief aan de gemeente om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Zij geven aan dat zij hopen dat de beukenhaag geen blijvende schade ondervindt. Als de gemeente daar niet op reageert, neemt het echtpaar Vasenna contact op met de Nationale ombudsman. Die vraagt aan de gemeente Ridderkerk meneer en mevrouw Vasenna antwoord te geven op hun klacht.

Het blijkt dat de brief van meneer en mevrouw Vasenna door onvoorziene omstandigheden een verkeerd traject heeft gelopen in het computersysteem van de gemeente. Daarom heeft de gemeente niet gereageerd op de klacht. De gemeente neemt snel contact op met de firma Van Veen en vraagt deze om de schade op te nemen bij de familie Vasenna.

De firma Van Veen biedt haar excuus aan. Zij spreken met meneer en mevrouw Vasenna af om in het voorjaar de haag na te lopen en te bekijken of deze normaal uitloopt. Als dit niet het geval is, zal de firma Van Veen de beukenhaag op eigen kosten vervangen. De familie Vasenna is tevreden met deze keurige oplossing.

* Gefingeerde naam
De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column