De vervuiler betaalt

Column
Foto van een vrouw

Hoe kan dat nou? Angela* zet haar oud papier altijd op de daarvoor aangewezen plek om de hoek bij haar flat. En nu schrijft de gemeente Sittard-Geleen dat de oudpapierinzamelaar een straat verderop een doos met daarin oud papier en ook vervuild papier en piepschuim heeft aangetroffen. De milieuambtenaar die de melding heeft gekregen, heeft bij het doorzoeken van de doos een brief en een acceptgiro gericht aan Angela gevonden. Een kopie van deze papieren is bij de brief van de gemeente gevoegd. Met een factuur erbij van € 144 voor het aparte vervoer en de verwerking van de doos op het milieupark.

Op de meegestuurde kopie zijn inderdaad haar papieren te zien, maar zij heeft de doos niet in de vermelde straat gezet en de herkomst van het vervuilde papier en restafval is haar een raadsel. Verontwaardigd laat Angela de gemeente weten dat ze niet van plan is de kosten te betalen.

Angela's actie haalt niets uit. De gemeente vindt het niet aannemelijk dat anderen in hun oud papier brieven en enveloppen hebben gestopt uit het huishouden van Angela. Of dat anderen Angela's oud papier hebben verplaatst naar een andere straat. Ze moet dus wel de vervuiler zijn, en die betaalt. Van klachtbehandeling kan geen sprake zijn, want een klacht kan alleen gaan over de wijze waarop de gemeente haar heeft bejegend. Blijft Angela het inhoudelijk oneens, dan kan ze een civiele procedure aanspannen bij de rechtbank, zo stelt de gemeente.

De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de gemeente het afval terecht heeft herleid tot Angela en de factuur voor het ophalen ervan aan haar heeft gericht. Maar de gemeente had het geschil eerst op informele wijze moeten proberen op te lossen. De volgende stap, die naar de rechter, was aan de gemeente geweest. Zo is dat als de gemeente regels handhaaft via het privaatrecht. Nu had de gemeente ten onrechte geschreven dat de stap naar de rechter aan Angela was. De gemeente erkent deze fout al tijdens het onderzoek van de ombudsman. Daarnaast had de gemeente het inhoudelijke protest wettelijk gezien wel als klacht kunnen behandelen; het is niet zo dat klachten alleen kunnen gaan over onjuiste bejegening.  

Bij Angela was de indruk ontstaan dat ze al direct na het lezen van de brief een betaalverplichting had en dat ze met de deurwaarder te maken zou krijgen als ze niet zou betalen. Terwijl ze de betaalplicht pas zou hebben nadat ze gedagvaard zou zijn en de rechter haar veroordeeld zou hebben tot betalen. De ombudsman geeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen in overweging om deze informatie op te nemen in (vervolg)brieven aan vermeende overtreders.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column