Privacy medisch dossier

Column
Foto van een jonge vrouw

Isabelle* werkt als uitzendkracht als ze ziek wordt. Van het UWV ontvangt ze daarom een Ziektewetuitkering . Maar helaas is Isabelle na vijf maanden nog steeds ziek. Om Isabelle weer aan het werk te krijgen wordt er een 'plan van aanpak' opgesteld door de deskundigen van het UWV. In het plan van aanpak staat dat Isabelle lichamelijke klachten heeft. Maar Isabelle wil niet dat er gegevens uit haar medisch dossier worden opgenomen in het plan van aanpak. Ze vraagt of deze gegevens eruit gehaald kunnen worden. Dat doet het UWV, maar haar privacy blijkt toch niet beschermd.

Want wat gebeurt er? Isabelle blijft nog langer ziek en de arbeidsdeskundige meldt Isabelle aan bij een re-integratiebureau. Tot Isabelles verbazing blijkt de coach van dat bureau over al haar medische gegevens te beschikken. De arbeidsdeskundige van het UWV blijkt tijdens haar ziekte updates te hebben gemaakt van het plan van aanpak. Zo stond in het plan bijvoorbeeld te lezen dat ‘er nog enkele psychische klachten zijn en aanwijzingen voor vermijdingsgedrag’. Dit gaat Isabelle te ver, zeker omdat ze eerder aangaf dat ze niet wil dat haar medische gegevens worden overgenomen. Ze dient een klacht in bij het UWV omdat haar medische gegevens zonder toestemming zijn doorgestuurd naar het re-integratiebureau.

Bij het UWV krijgt ze nul op het rekest. Het UWV stelt dat het plan van aanpak alleen de aandoening beschrijft, maar dat er geen diagnose in staat. En updates zijn volgens het UWV bouwstenen voor de dossieropbouw; die worden niet aan klanten als Isabelle gestuurd. Klanten kunnen overigens wel verzoeken hun dossier in te mogen zien. Volgens Isabelle heeft de arbeidsdeskundige niet verteld dat er informatie uit haar dossier zou worden doorgestuurd naar het re-integratiebureau . Bovendien is er wel degelijk medische informatie doorgebrieft. Zij is dus niet tevreden met het antwoord van het UWV en klopt bij mij aan.

Ik onderzoek de zaak en mij blijkt dat het UWV het plan van aanpak standaard naar re-integratiebureaus stuurt, maar de updates niet. Het UWV mag in sommige gevallen wel gezondheidsinformatie doorgeven en updates van het plan van aanpak. Ook zonder toestemming van de betrokkene. Maar alléén als dat nodig is om het re-integratietraject goed te kunnen begeleiden. In het geval van Isabelle speelde dat echter niet.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens ben ik het met Isabelle eens dat de omschrijvingen die de arbeidsdeskundige gebruikte gezondheidsgegevens over haar zijn. Zelfs als het wél noodzakelijk is om medische informatie aan een re-integratiebedrijf door te spelen, moet dat aan betrokkene worden verteld. Het UWV heeft zonder noodzaak of toestemming van Isabelle haar persoonlijke medische gegevens doorgespeeld aan het re-integratiebureau. Zo heeft het UWV haar privacy geschonden en dat is niet behoorlijk.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column