Gemeente controleert niet zorgvuldig genoeg

Column

Charlie* woont met zijn gezin in een oud pand in het centrum van Arnhem. Zijn huis is een voormalig bordeel, dat nogal verwaarloosd was. Charlie heeft het gekocht van een projectontwikkelaar. Die heeft Charlies woning en wat verwaarloosde buurpanden van de gemeente overgenomen. Voorwaarde was dat hij ze weer bewoonbaar zou maken. Daarbij moest de projectontwikkelaar zich onder meer houden aan het Bouwbesluit, een complexe verzameling voorwaarden voor de (ver)bouw van woningen.

Aan Charlies huis heeft de projectontwikkelaar flink wat werk: zo moeten de voor- en achtergevel worden vernieuwd, net als de regenpijpen, de goten en het beschadigde stoepje voor de voordeur. En ook van binnen moet er van alles gebeuren.

Wanneer de projectontwikkelaar zijn woning oplevert, ziet Charlie dat de stoep niet hersteld is. Nog storender vindt hij de vocht- en schimmelplekken in de slaapkamers in zijn souterrain. De gemeente heeft toch met de projectontwikkelaar afgesproken dat hij het pand zou renoveren en verbeteren? Hij vindt dat de gemeente de projectontwikkelaar beter had moeten controleren. Is hij zijn afspraken wel nagekomen en voldoet de woning aan het Bouwbesluit? Charlie dient een klacht in bij de gemeente Arnhem, maar die geeft niet thuis.

Hiermee neemt Charlie geen genoegen en hij klopt bij mij aan. Hij geeft meteen aan dat het hem niet gaat om de kosten van het herstellen van de stoep en het verwijderen van de vocht- en schimmelplekken. Hij wil gewoon dat de gemeente zijn fouten toegeeft. Charlie zegt bovendien dat de bouwinspecteur van de gemeente heeft toegegeven dat hij de muren van de slaapkamers in het souterrain niet heeft gecontroleerd.

De gemeente ziet de gebreken aan Charlies woning als een zaak tussen Charlie en de projectontwikkelaar. Dat geldt inderdaad voor het herstellen van de stoep en het weghalen van de vocht- en schimmelplekken: daarvoor moet Charlie bij de projectontwikkelaar zijn. Maar ik vind wel dat de gemeente te lichtvaardig is omgegaan met de afspraken over het verbeteren van de woning en met het Bouwbesluit. Burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat hun gemeente controleert of een woning aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Dat geldt hier des te meer omdat het om een oud, verwaarloosd pand ging. De gemeente wist al dat er van alles mis mee was voordat de projectontwikkelaar een vergunning kreeg om het te renoveren. De gemeente heeft de projectontwikkelaar immers niet voor niets allerlei voorwaarden gesteld bij het afgeven van die vergunning. En als een gemeente dergelijke voorwaarden stelt, vind ik dat de gemeente ook moet controleren of daaraan wordt voldaan. Ik vraag de gemeente hier voortaan scherper op te zijn.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column