Naaldenoverlast

Column
Foto van een vrouw

Mijn kerstboom is alweer een tijdje het huis uit, en daarmee zijn ook alle rondzwervende dennennaalden van de vloer. Maar mevrouw Biezen* zit - tot haar grote ergernis - het hele jaar door midden in de dennennaalden. Ze komt ze overal in huis tegen, zelfs in haar bed. Bovendien zorgen de naalden voor verstopte dakgoten en andere overlast. Mevrouw Biezen bedenkt zich wel tien keer voordat zij een raam open laat staan

Handtekeningen

De oorzaak van dit alles? Vijftien watercipressen die de gemeente Rijswijk 14 jaar geleden heeft gepland. Wat ooit mooie kleine bomen waren, zijn nu kolossale jongens. De overlast zit 'm niet alleen in de afgevallen takken en naalden, ook het daglicht in de woningen wordt tegengehouden door de hoge bomen. Samen met haar buurtgenoten zet mevrouw Biezen een handtekeningenactie op en ze vragen om de bomen te kappen. Deze actie is niet voor niets geweest: ze worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester. In dat gesprek toont de burgemeester begrip voor de problemen met de bomen. Maar twee maanden later krijgt mevrouw Biezen per brief te horen dat de gemeente niet tot actie overgaat. Reden? Het planten van kleinere bomen is in de ze tijd te duur. De gemeenteraad moet nu beslissen of de huidige bomen alvast gekapt kunnen worden. Maar hoe en wanneer, dat blijft vaag. Zwaar teleurgesteld doet mevrouw Biezen haar verhaal bij mij. Het gaat haar en haar buurtbewoners niet zozeer om nieuwe, kleinere bomen. Het enige wat zij wil, is dat de gemeente deze omhoogschietende bomen zo snel mogelijk weghaalt zodat er een einde komt aan de overlast.

Is dit behoorlijk?

Als ombudsman bepaal ik niet of de bomen wel of niet weg moeten, daarover moet de gemeente maar beslissen. Maar ik heb de gemeente wél gevraagd of zij zelf vindt dat zij behoorlijk heeft gehandeld door eerst in het overleg impliciet de overlast te erkennen en vervolgens de bewoners in de kou te laten staan. Ik vind het belangrijk dat de overheid open en duidelijk is in de manier waarop zij met burgers en hun belangen omgaat. Bijvoorbeeld door een open houding, goede informatieverstrekking en goed luisteren naar de burger. Het lijkt erop alsof de gemeente in eerste instantie een open oor heeft voor de buurtbewoners, maar daarna Oost-Indisch doof wordt.

In beweging

De gemeente is inmiddels in beweging gekomen. De bomen zijn in de gemeenteraad besproken met als conclusie: ze worden alsnog verwijderd! Mevrouw Biezen laat mij blij verrast weten dat de bomen al over een maand gekapt worden. En blijkbaar heeft de gemeente nog een financiële meevaller want er komen zelfs nieuwe kleinere bomen voor terug. Laat de nu lente maar komen!

* Gefingeerde naam