Deurwaarder informeert te weinig

Column
Foto van een vrouw

Emma* zit krap bij kas en betaalt twee maanden haar energierekening niet. Ze is haar energiebedrijf daardoor nog een bedrag van € 45,17 schuldig. Het energiebedrijf vraagt haar verschillende keren alsnog te betalen. Maar ze betaalt niet. Uiteindelijk schakelt het bedrijf een deurwaarder in om het bedrag met de sterke arm te innen. De deurwaarder stuurt haar een dagvaarding. Dat betekent dat ze voor de rechter moet verschijnen. Op de dagvaarding staat dat als Emma het achterstallige bedrag uiterlijk vijf dagen daarvoor betaalt, ze niet voor de rechter hoeft te komen

Daarop besluit Emma één maand achterstand van € 22,58 te betalen, maar niet de andere maand. De rechtszitting gaat dus door. De rechter veroordeelt haar tot betaling van de andere maand, maar ook de kosten voor de rechtszitting en die de deurwaarder heeft moeten maken voor het dagvaarden van Emma. Volgens de wet mogen deze kosten doorberekend worden aan de persoon die gedagvaard wordt. In Emma's geval zijn deze kosten flink opgelopen, namelijk tot ruim €500,- . Uiteindelijk legt de deurwaarder beslag op haar loon voor betaling van het hele bedrag. Nadat dit is gebeurd sluit de deurwaarder de zaak. Maar Emma is het er niet mee eens dat ze door haar betaalachterstand van € 45,17 uiteindelijk meer dan 500,- euro moet betalen. Ze klaagt er bij mij over dat de deurwaarder veel te hoge kosten in rekening heeft gebracht.

Ik zie wel vaker dat een kleine betaalachterstand behoorlijk kan oplopen door tussenkomst van een deurwaarder. Dat is ook in het geval van Emma zo. En ik vind het begrijpelijk dat mensen de extra kosten in zo'n situatie als buitensporig hoog ervaren. De deurwaarder heeft in deze situatie kosten doorberekend volgens de daarvoor geldende regels. Wat ik echter betreur is dat Emma niet vanaf het begin duidelijk is gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet op tijd betalen. Dat zie ik ook in andere gevallen. Deurwaarders houden dan onvoldoende rekening met het belang mensen goed en op tijd te informeren. Ik heb mijn zorg over dit punt dan ook voorgelegd aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. En hen gevraagd meer aandacht te geven aan goede informatievoorziening. Zo komen mensen die al schulden hebben niet onverwacht voor nog meer kosten te staan.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column