Perplex

Column

Het is een nachtmerrie van veel autobezitters: als je bij je laatste parkeerplek terugkomt staat je vierwieler er niet meer. Zo snel mogelijk doe je aangifte bij de politie van de diefstal. Als het meezit, wordt de auto weer opgespoord. Maar als er na een tijd nog geen bericht volgt, geef je toch de hoop op dat de auto nog wordt teruggevonden. Dit overkomt ook meneer Hofstede. Maar net als hij de hoop heeft opgegeven, heeft hij een bizarre ervaring.

Hij heeft meteen nadat zijn auto is verdwenen aangifte van diefstal gedaan bij de politie Noord- en Oost Gelderland. Een jaar later brengt hij voor zijn autohobby een bezoek aan een autosloperij. Hij staat perplex als hij tussen de sloopauto's zijn eigen auto ziet staan die een jaar geleden is gestolen. Uit het gesprek met de sloper blijkt dat hij deze auto heeft gekocht van een bergingsbedrijf. Het bergingsbedrijf heeft de auto in opdracht van de politie Flevoland weggesleept nadat deze helemaal in Flevoland terug was gevonden. Alsof dit allemaal nog niet verbazingwekkend genoeg is, ontdekt meneer Hofstede dat zijn autopapieren nog steeds in het dashboardkastje liggen! Meneer Hofstede schrijft een uitgebreide brief naar de politie. Hij neemt het de politie zeer kwalijk dat zij hem niet hebben geïnformeerd nadat zij zijn gesloten auto hadden aangetroffen. Daarom vraagt hij een vergoeding voor zijn schade van ruim € 1600. Maar hij krijgt nul op het rekest. Volgens de politie had de verzekeraarshulpdienst hem op de hoogte moeten stellen van de vondst van zijn auto. Daar is meneer Hofstede het absoluut niet mee eens. Daar is de politie toch voor! Hij vraagt mij of ik wat voor hem kan betekenen.

Ik neem contact op met de politie Flevoland en wil graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uit hun verhaal blijkt dat de politie Flevoland de gestolen auto, al twee dagen na de aangifte van meneer Hofstede, terug heeft gevonden. Een aangetroffen gestolen auto wordt normaal gesproken onderzocht door de technische recherche. Achteraf blijkt dat in het geval van meneer Hofstede dit onderzoek is uitgebleven. De politie heeft de auto direct overgedragen aan een bergingsbedrijf, die de auto uiteindelijk heeft verkocht aan het sloopbedrijf. Ik vind dat de politie Flevoland beter z'n best had moeten doen om te achterhalen wie de eigenaar was van de auto, bijvoorbeeld via het kentekenregister. Helemaal nu blijkt dat de autopapieren van meneer Hofstede zelfs in de auto lagen! In een reactie laat de korpsbeheerder mij weten dat dit inderdaad had gemoeten en zij heeft deze kwestie daarom ook onder de aandacht gebracht van de korpsleiding. Meneer Hofstede heeft inmiddels een gedeeltelijke financiële compensatie ontvangen. Een mooi gebaar natuurlijk. Maar ik ben pas écht tevreden als meneer Hofstede ook de rest van zijn schade vergoed krijgt. Dit heb ik daarom ook aan de korpsbeheerder gevraagd.  

* Om privacyredenen is de naam veranderd