Gemeente communiceert duidelijk over in gemeentehuis geldende huisregels

Brief
20 juli 2022

Verzoeker en zijn vrouw bezoeken het gemeentehuis tijdens de mondkapjesplicht. Zij melden zich zonder mondkapje bij de balie en laten een door hen zelf geprinte vrijstellingskaart zien.

De receptioniste roept een politieagent die op dat moment aanwezig is om te helpen. Zij vindt dat de mensen zich agressief gedragen. Daarna loopt de situatie uit de hand. Een medewerker van de gemeente ziet het gebeuren en komt ook helpen. Hij zegt dat de mensen het gebouw moeten verlaten. Omdat zij niet meewerken worden ze uit het gebouw gezet.  

De gemeente vindt de klacht die verzoeker hierover indient ongegrond. De medewerkers handelden volgens het agressieprotocol/de huisregels.
Verzoeker is het hier niet mee eens en dient daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman. Verzoeker geeft aan dat als een gemeente zegt dat er regels zijn, zij dit aan de inwoners bekend moet maken.

De Nationale ombudsman geeft geen oordeel over de vraag of de receptioniste de hulp van een politieagent mocht vragen. De verklaringen van verzoeker en de receptioniste verschillen namelijk erg van elkaar. De Nationale ombudsman kan daarom niet bepalen wie gelijk heeft.

Wel onderzoekt de Nationale ombudsman of de gemeente de huisregels bekend had gemaakt en zo ja op welke wijze.

Uit onderzoek blijkt dat de huisregels achter de balie hangen. Verzoeker kan dus weten wat de regels zijn. De medewerkers stelden een overtreding op grond van de huisregels vast en mogen daar actie op ondernemen. En zij volgen daarmee het agressieprotocol/de huisregels. De Nationale ombudsman vindt de klacht ongegrond.

 

Publicatienummer
2022/137