LBIO heeft inning terecht overgenomen

Brief
6 juli 2022

Een man moet alimentatie betalen voor zijn kinderen. Als hij dat niet regelmatig doet, schakelt zijn ex-vrouw het LBIO in. Het LBIO int alimentatie als die niet vanzelf volledig betaald wordt. Het LBIO stuurt de man een brief. Daar staat in dat hij binnen twee weken moet aantonen dat hij de alimentatie (alsnog) volledig heeft betaald. Dat doet hij niet. Het LBIO neemt de inning over. De kosten daarvan moet de man betalen. De man dient een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij heeft de alimentatie later alsnog betaald en vindt dat het LBIO moet stoppen met innen.

De ombudsman vindt dat het LBIO de inning terecht heeft overgenomen. Toen het verzoek van de ex-vrouw binnen kwam, was de alimentatie immers niet volledig betaald. De man betaalde ook niet binnen twee weken alsnog. Zijn klacht is dus ongegrond.

 

Instantie
LBIO
Publicatienummer
2022/134