Gemeente stelt zich voldoende betrokken en oplossingsgericht op bij overlastklachten

Brief
25 mei 2022

Naast het huis van een man is groot stuk grond vrijgekomen. Totdat de gemeente de ruimte definitief gaat ontwikkelen, biedt ze ruimte voor een pop-upcafé op de vrijgekomen plek. De man ervaart veel overlast van dit café. Er ontstaat ook ruzie tussen hem en de uitbater. Omdat hij vindt dat de gemeente niet voldoende handhaaft, dient hij een klacht in bij de gemeente en later de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman beoordeelt bij overlastklachten of een overheidsinstelling zich betrokken opstelt, of zij transparant handelt en of zij zich onpartijdig opstelt. De ombudsman heeft geconstateerd dat de gemeente meerdere gesprekken met de man heeft gevoerd over de (on)mogelijkheden van handhaving. Ook komen handhavers langs op hun ronde en is een aantal keer handhavend opgetreden. Daarnaast heeft de gemeente mediation georganiseerd tussen de man en de uitbater. Dat er volgens de man niet genoeg wordt gehandhaafd, betekent niet dat de gemeente zich partijdig opstelt. Al met al vindt de Nationale ombudsman dat de gemeente zich betrokken en transparant heeft opgesteld en dat er geen aanwijzingen zijn voor partijdig handelen.

De Nationale ombudsman kan geen handhaving afdwingen. Dat kan alleen de rechter via een handhavingsverzoek.

 

Instantie
Gemeente
Publicatienummer
2022/114