2022/019 Ontevreden over klachtafhandeling gemeente Venray na gesprek uitkering

Brief
21 december 2021

Meneer ontving een uitkering van de gemeente Venray. Hij werd uitgenodigd bij de gemeente voor een gesprek over zijn uitkering (handhavingsgesprek). Er was een vermoeden dat meneer samenwoonde met zijn ex-vrouw en dat ze dit niet hadden gemeld bij de gemeente. Zijn zoon diende een klacht in bij de gemeente. Hij vond dat zijn vader niet goed behandeld was tijdens het gesprek en tijdens het huisbezoek dat na het gesprek is geweest. Omdat hij niet tevreden was over de manier waarop de gemeente vervolgens met zijn klacht omging, diende de zoon van meneer een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Hij vond dat de gemeente de klacht niet goed had afgehandeld. Veel dingen die hij en zijn vader tijdens het hoorgesprek over de klacht verteld hebben, zijn niet meegenomen. Maar de dingen die de medewerker van de gemeente aangaf zijn volgens hem wel meegenomen. De zoon van meneer vond dat zijn klacht niet serieus genomen is.

Hiernaast klaagde hij er ook over dat er niemand met zijn vader mee mocht naar het gesprek en dat er geen tolk aanwezig was. Zijn vader spreekt niet goed Nederlands. Zijn vader wist ook niet waarom hij voor een gesprek naar de gemeente moest.

Op sommige punten kon de ombudsman geen oordeel geven. Het ging hierbij om de manier waarop het gesprek met de vader gevoerd is, het huisbezoek en de dingen die tijdens de hoorzitting wel of niet gezegd zijn. Over het gesprek en het huisbezoek kan de ombudsman geen oordeel geven omdat er twee verhalen tegenover elkaar staan. Het verhaal van de zoon van meneer en het verhaal van de medewerker. De ombudsman kan geen oordeel geven, omdat hij niet zelf aanwezig was bij het gesprek. Over de dingen die bij het hoorgesprek gezegd of niet gezegd zijn kan de ombudsman ook geen oordeel geven, omdat door de zoon van meneer niet duidelijk aangegeven wordt om welke dingen het gaat.

Door corona mochten er geen andere mensen mee met het gesprek. Hierdoor kreeg de zoon van meneer geen gelijk op dit punt van de klacht.

Uit het dossier van meneer blijkt dat hij redelijk Nederlands spreekt. Hiernaar is door de klachtencommissie onderzoek gedaan. Uit het verslag van het gesprek met de gemeente blijkt dat meneer het zou aangeven als hij iets niet begreep. Dit heeft hij tijdens het gesprek niet gedaan. Hierdoor heeft de zoon van meneer geen gelijk gekregen op dit punt.

 

Instantie
Gemeente
Publicatienummer
2022/019