2021/167 Geen onderzoek naar klachten over de Regionale Sociale Dienst

Publicatienummer
2021/167
Brief
24 november 2021

Een man klaagt over de manier waarop de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) omging met zijn aanvraag voor financiële hulp (bijstandsuitkering) en andere uitkeringen. Hij vindt dat de RSD hem geen goede informatie en advies heeft gegeven. Hierdoor kreeg hij nog meer schulden. Ook heeft de RSD volgens de man – zonder goede reden – belangrijke documenten pas later aan zijn dossier toegevoegd.

De Nationale ombudsman ziet geen reden voor onderzoek naar de klachten van de man. De rechter heeft namelijk uitspraak gedaan over dezelfde situatie en de man in het ongelijk gesteld. De RSD heeft hem volgens de rechter niet verkeerd geadviseerd. Ook is de rechter niet overtuigd dat de RSD het dossier van de man pas achteraf heeft aangevuld. Onderzoek door de Nationale ombudsman gaat de man niet verder helpen, want de ombudsman moet de uitspraak van de rechter respecteren.