2021/064 Gemeente laat burger terecht niet toe tot schuldhulpverlening

Brief
18 februari 2021

Mevrouw klaagt over de trage toegang tot schuldhulpverlening. Volgens haar komt dit door de gebrekkige communicatie en dienstverlening vanuit de gemeente. Hierdoor is ze het vertrouwen kwijt. Zij twijfelt of ze wel een nieuw traject schuldhulpverlening in wil.

De gemeente geeft een andere verklaring. De gemeente zegt dat er geen schuldhulp mogelijk was, omdat er geen stabiele financiële situatie was. Dit is een voorwaarde voor schuldhulpverlening. Verder zegt de gemeente dat zij het in een persoonlijk gesprek hebben gehad over de communicatie tijdens het schuldhulpverleningstraject. De gemeente hoopt dat mevrouw opnieuw een traject in wil. In dat geval wordt ervoor gezorgd dat zij een nieuwe adviseur krijgt.

De ombudsman begrijpt dat het erg stressvol is voor mevrouw om zo lang in de schulden te zitten. Zonder uitzicht op een schuldregeling. Toch vindt de ombudsman het begrijpelijk dat de gemeente haar niet heeft toegelaten tot de schuldhulpverlening. En vindt de ombudsman dat dit duidelijk is besproken met mevrouw.

 

Publicatienummer
2021/064