Eind juli compensatie voor deel gedupeerden dwangbevelkosten

Nieuwsbericht
Vrouw met blond haar kijkt al zittend op de grond bezorgd voor zich uit

Eind deze maand wordt een deel van de gedupeerde burgers en bedrijven, waarbij dwangbevelkosten onterecht niet zijn verlaagd, gecompenseerd. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Nationale ombudsman over de stand van zaken. 

Aanpassing in proces

Het onterecht niet verlagen van dwangbevelkosten kan sinds januari 2021 niet meer voorkomen, door een aanpassing in het proces, schrijft de staatssecretaris in zijn brief. De Nationale ombudsman laat in een reactie weten nog een aantal vragen te hebben. Zo is nog altijd niet duidelijk voor hoeveel burgers en bedrijven er nog aanslagen moeten worden gecorrigeerd en wanneer dat gaat gebeuren. Daarnaast wil de Nationale ombudsman ook weten wat de reacties zijn van burgers en bedrijven die inmiddels gecompenseerd zijn.

De Nationale ombudsman blijft het dossier nauwlettend volgen. Medewerkers van de Nationale ombudsman gaan in september in gesprek met ambtenaren van het ministerie van Financiën. "Daarna zal ik kijken of verdere actie nodig is", aldus Reinier van Zutphen.

Achtergrond

Eind 2019 werd vastgesteld dat tussen 2014 en 2018 bij ruim 266.000 burgers en bedrijven dwangbevelkosten onterecht niet zijn verlaagd. Dwangbevelkosten zijn verbonden aan de hoogte van de belastingaanslag. Maar bij een vermindering van de aanslag verlaagt de Belastingdienst de kosten niet automatisch. Gedupeerden zijn hiervan vaak niet op de hoogte. Een jaar geleden spoorde de Nationale ombudsman de staatssecretaris van Financiën al aan om uiterlijk per september 2020 te starten met het compenseren van burgers en bedrijven die zijn benadeeld.