Gedetineerden moeten onaanvaardbaar lang wachten in gerechtsgebouwen

Nieuwsbericht
Man met handboeien

Het is onaanvaardbaar dat gedetineerden langer dan zes uur worden opgehouden in een ophoudkamer van een gerechtsgebouw. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vandaag in zijn rapport 'Onaanvaardbaar oponthoud'. Dagelijks zit een groep gedetineerden voorafgaand aan of aansluitend op een - voor hen stressvolle - zitting urenlang in een ophoudkamer. De ombudsman doet de aanbeveling om de duur van zes uur of langer zo snel mogelijk te verkorten.

Het Landelijk Centrum Commissies van Toezicht op de Arrestantenzorg bracht de lange wachttijden onder de aandacht van de Nationale ombudsman. Gedetineerden ervaren in ophoudkamers eenzaamheid, stress en verveling. Geregeld worden zij 's morgens vóór de files opgehaald om op tijd te zijn voor de zitting. Zij zitten dan urenlang opgesloten in de ophoudkamers. Deze kamers zijn kaal en er is geen mogelijkheid om te roken of te luchten. Gedetineerden zien daarom soms af van het bijwonen van een zitting. De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat het niet wenselijk is dat gedetineerden langer dan zes uur worden opgehouden in een ophoudkamer omdat dit in strijd is met de mensenrechten.

De ombudsman deed onder andere onderzoek bij drie gerechten en voerde gesprekken met gerechtsbesturen en medewerkers van het Openbaar Ministerie, de (parket)politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Vervoer & Ondersteuning en de Raad voor de Rechtspraak. De Nationale ombudsman ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om op korte termijn maatregelen te treffen zodat de maximaal toegestane ophoudduur van zes uur niet langer wordt overschreden. Hij doet de aanbeveling om binnen een zogeheten ketenoverleg gezamenlijk oplossingen te vinden en daarbij één regisseur aan te wijzen.