Medewerkers ombudsman brengen werkbezoek aan Caribisch Nederland

Nieuwsbericht

Vanaf maandag 31 maart zijn medewerkers van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland om klachten van burgers over de overheid in ontvangst te nemen. Twee medewerkers gaan van maandag 31 maart tot en met donderdag 3 april naar Saba, twee anderen bezoeken in diezelfde periode Sint Eustatius. Van maandag 7 april tot en met donderdag 10 april zijn twee medewerkers op Bonaire. Via de media wordt ter plaatse bekend gemaakt waar en hoe de inwoners in contact kunnen komen met de Nationale ombudsman.

Recentelijk heeft de Nationale ombudsman een rapport uitgebracht naar aanleiding van een klacht. Het rapport behandelt de klachtbehandeling door het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK). De klacht is gegrond. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de minister van VWS in de overleggen tussen het ZVK en het ministerie toe zal zien op de klachtbehandeling. Het volledige rapport (2014/022) kunt u hier raadplegen.

Achtergrond

De Nationale ombudsman behandelt vanaf 10 oktober 2010 klachten over de rijksoverheid (zoals Belastingdienst Caribisch Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Nationale ombudsman kan sinds 10 oktober 2012 ook klachten over de lokale overheden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba behandelen. Dit betekent dat de Nationale ombudsman klachten behandelt over alle overheidsinstanties op die eilanden.

In 2011 en 2012 en 2013 hebben medewerkers van de Nationale ombudsman ook werkbezoeken gebracht aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Inwoners kunnen zich dan met hun vragen en klachten tot de medewerkers wenden. Gedurende de rest van het jaar kunnen inwoners klachten telefonisch (gratis: 00 31 800 33 55 555, op werkdagen tot 12.00 uur plaatselijke tijd) of via het digitale klachtenformulier voorleggen aan de Nationale ombudsman. Kijk voor meer informatie hierover op www.nationaleombudsman.nl/bes. In 2013 behandelde de Nationale ombudsman 95 klachten uit Caribisch Nederland.

Radiospots en advertenties

De radiospots en advertenties met de inloopspreekuren van het bezoek aan Caribisch Nederland: