Behoorlijkheidswijzer

Uw bestelling

U heeft nog niets toegevoegd aan uw bestelling…
Rapport of onderzoek bestellen?
Behoorlijkheidswijzer

Deze brochure geeft een overzicht van de behoorlijkheidsvereisten van de Nationale ombudsman. Aan de hand van deze vereisten toetst de ombudsman of de overheid zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Dat doet hij in een klachtprocedure of uit eigen beweging. Deze behoorlijkheidsvereisten vormen in zekere zin een gedragscode voor de overheid.