Waarom een Veteranenombudsman?

Veteranen verdienen de juiste zorg, erkenning en waardering. Hun inzet bij oorlogsomstandigheden en tijdens vredesmissies is bijzonder. Als de overheid of een betrokken organisatie tekort schiet in de dienstverlening aan veteranen, kan de Veteranenombudsman actie ondernemen.

De Veteranenombudsman is er om veteranen op weg te helpen als zij vastlopen bij de overheid. Net als de Nationale ombudsman is de Veteranenombudsman onafhankelijk en onpartijdig. Reinier van Zutphen is de Veteranenombudsman.

Taken Veteranenombudsman

De Veteranenombudsman behandelt klachten van veteranen. Het gaat om klachten over de overheid, of over andere instanties die een taak uitvoeren voor veteranen, zoals zorginstellingen.
De Veteranenombudsman kan ook zelf het initiatief nemen om onderzoek te doen. Daarnaast adviseert de Veteranenombudsman de regering en het parlement, en controleert hij de klachtbehandeling bij organisaties die taken uitvoeren voor veteranen.

Veteranenwet

De rechten van veteranen staan in de Veteranenwet (2014). Zo moeten veteranen kunnen rekenen op goede zorg als zij lichamelijk of psychisch letsel overhouden aan hun uitzending. Zij hebben recht op erkenning en waardering, waar de overheid zich actief voor moet inzetten. Maar ook is het belangrijk dat zij vooraf goede informatie krijgen over een uitzending.

Een veteraan moet ook weten waar hij terecht kan als hij een klacht heeft. Daarvoor is de Veteranenombudsman er. Zijn werk staat ook beschreven in de Veteranenwet. Omdat de Veteranenombudsman onderdeel is van de Nationale ombudsman, is de Veteranenombudsman ook onafhankelijk en onpartijdig. Wij zijn dus geen onderdeel van het ministerie van Defensie.

Verschil met de Nationale ombudsman

Reinier van Zutphen is de Veteranenombudsman én de Nationale ombudsman. Als Veteranenombudsman mag hij klachten behandelen over de overheid en over organisaties die geen overheid zijn, maar wel ondersteuning bieden aan veteranen. Als Nationale ombudsman behandelt hij alleen klachten van burgers over de overheid.

Komt u er met een instantie niet uit?

De Veteranenombudsman staat voor u klaar! Mail veteranen@nationaleombudsman.nl of bel 0800 – 33 55 555

Of schrijf een brief naar:

De Veteranenombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag