Fundamentele rechten

Iedereen heeft rechten. Daarom zijn er wetten en regels die burgers van alle leeftijden beschermen. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman controleren of de overheid zich aan de wet houdt en of rechten van volwassenen en kinderen niet worden ingeperkt of ontnomen.

Huisvesting, de opvang van vluchtelingen en vrijheidsontneming raken aan de fundamentele rechten van burgers. De Kinderombudsman richt zich ook op het recht van kinderen op inclusief (en passend) onderwijs, (jeugd) zorg en bescherming en het recht op een goede levensstandaard.

Lees meer over onze meerjarenprogramma's.