Spoedig starten met compensatie van zwaarst gedupeerden dwangbevelkosten

Nieuwsbericht
Man kijkt zorgelijk op laptop

De Nationale ombudsman spoort staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan om te zorgen voor een correcte en spoedige start van de compensatie van burgers en bedrijven bij wie ten onrechte te hoge dwangbevelkosten in rekening zijn gebracht door de Belastingdienst. Hij roept in een brief d.d. 26 november 2020 op om te starten met de zwaarst gedupeerden.

De staatssecretaris had toegezegd in oktober 2020 te starten met het compenseren van de eerste groepen gedupeerden, maar heeft de Tweede Kamer op 27 november j.l. laten weten dat dit pas in december gebeurt.

De Nationale ombudsman beveelt de staatssecretaris aan om als eerste te starten met de compensatie van die burgers en ondernemers die financieel het zwaarst gedupeerd zijn. De ombudsman verwacht dat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk een plan van aanpak deelt waaruit blijkt hoe de benadeelde belastingplichtigen, die nu nog niet volledig in beeld zijn bij de Belastingdienst, gecompenseerd gaan worden. Ook wil hij weten hoe de Belastingdienst dergelijke fouten in de toekomst gaat voorkomen.