2018/096 Veilig Thuis Midden-Brabant behandelt klacht inzake een zorgmelding onvoldoende inhoudelijk

Rapportnummer
2018/096
Rapport

Verzoeker doet een zorgmelding bij Veilig Thuis over een vermoeden van huiselijk geweld, in dit geval ouderenmishandeling. Het onderzoek van Veilig Thuis wordt afgesloten met de conclusie dat zijn zorgen niet worden bevestigd.

Verzoeker is het niet eens met de wijze en conclusie van het onderzoek en hij dient een klacht in bij Veilig Thuis. De klacht wordt informeel opgepakt en er vindt een gesprek plaats. Het onderzoek naar de melding wordt tegen het licht gehouden, maar Veilig Thuis ziet geen reden om het onderzoek te heropenen. Daarna legt verzoeker de klacht voor aan de externe klachtencommissie van Veilig Thuis.

De klachtencommissie acht zich niet in staat en bevoegd om te beoordelen of het onderzoek naar de zorgmelding zorgvuldig is verricht. Verzoeker klaagt bij de ombudsman dat zijn klacht over het onderzoek door Veilig Thuis niet inhoudelijk door de klachtencommissie is behandeld.

Veilig Thuis reageert dat de melder van huiselijk geweld beperkt toegang heeft tot het dossier. Daarom heeft deze persoon ook geen recht of mogelijkheid om te laten beoordelen of het onderzoek juist is uitgevoerd. Verder vindt Veilig Thuis dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, geen gedraging jegens een melder is.

Het vereiste van fair play impliceert onder meer een open houding van een overheidsinstantie bij klachten.

De ombudsman vindt het juist dat Veilig Thuis de klacht in eerste instantie heeft opgepakt door met verzoeker in gesprek te gaan en na te gaan of er aan de klacht tegemoet kon worden gekomen. Verzoeker had daarna de wens dat de klacht formeel zou worden behandeld. De ombudsman vindt het onterecht dat hem die mogelijkheid niet is geboden. De klacht van verzoeker kan worden gezien als een gedraging jegens verzoeker. Veilig Thuis had na kunnen gaan hoe de klacht behandeld had kunnen worden, zonder daarmee in strijd te komen met de privacy bepalingen. Al met al heeft Veilig Thuis de klacht onvoldoende behandeld en dit acht de ombudsman in strijd met het vereiste van fair play.

Vereiste van fair play, klacht gegrond

De ombudsman geeft Veilig Thuis de aanbeveling om in overleg met de landelijke organisatie haar werkwijze bij klachtbehandeling nader te bezien.

Instantie: Veilig Thuis Midden-Brabant

Klacht:

verzoekers klacht over het onderzoek naar zijn zorgmelding over huiselijk geweld jegens zijn moeder, niet inhoudelijk behandeld

Oordeel:
Gegrond