2002/386

Rapportnummer
2002/386
Onderzoek

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is niet in staat de 18-jarige leeftijd van asielzoekers vast te stellen met röntgenfoto's van het sleutelbeen, stelt de Nationale ombudman. Op basis van zijn onderzoek concludeert hij verder dat het niet behoorlijk is dat de IND bezwaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de betrouwbaarheid van het leeftijdsonderzoek heeft genegeerd. Bovendien heeft de IND het advies van de Inspectie in de wind geslagen om een medisch-ethische commissie in te stellen die toeziet op het leeftijdsonderzoek. De Nationale ombudsman heeft het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van klachten van de Stichting Medisch Advies Kollectief (SMAK) over de IND en de Inspectie voor de Volksgezondheid.