250 (oud-)militairen staan met lege handen

Veteranenombudsman: "Minister moet voordrachten herinneringsmedailles alsnog behandelen"

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Het Korps Mariniers in uniform. Een groep van meer dan twintig marinier staan in twee rijen opgesteld.

  De voordrachten van ruim 250 (oud-)militairen, om in aanmerking te komen voor twee herinneringsmedailles, worden niet meer in behandeling genomen. De reden is dat het loket daarvoor in 2014 sloot. In een brief aan minister Bruins Slot noemt Veteranenombudsman Reinier van Zutphen dit zorgelijk.

  Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander in 2013, en zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, zijn twee herinneringsmedailles ingesteld. Het gaat om de Inhuldigingsmedaille 2013 en de Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. De minister van Buitenlandse Zaken (BZK) is verantwoordelijk voor de procedure rondom het toekennen van de medailles. Het ministerie richtte in 2013 een speciaal loket in om de voordrachten te behandelen. Onder andere het ministerie van Defensie diende voordrachten in. Maar een groep van ruim 250 (oud-)militairen, betrokken bij de inhuldiging en/of het bezoek, werd vergeten en staat nu met lege handen. Een van hen benaderde vervolgens de Veteranenombudsman.

  Voordrachten niet behandeld

  De instellingsbesluiten voor deze medailles zijn nog steeds van kracht. Toch worden de voordrachten van de groep (oud-) militairen, om in aanmerking te komen voor de medailles, niet meer in behandeling genomen. De reden hiervoor, volgens het ministerie, is dat het loket in 2014 is gesloten.

  Bij inventarisaties gedaan in 2015 bleek dat de groep (oud-) militairen ten onrechte niet naar voren was gekomen en was voorgedragen. Nadat in 2015 de groep in kaart was gebracht en alsnog aan de lijst van voordrachten werd toegevoegd, nam Defensie contact op met het ministerie van BZK. Deze gaf aan de lijst niet meer in behandeling te nemen, omdat het loket hiervoor was gesloten. Ook niet toen Defensie aanbood om zelf de kosten voor de medailles te dragen. Uiteindelijk spraken Defensie en BZK in 2018 samen af de voordrachten niet meer in behandeling te nemen.

  Zorgelijk argument

  Veteranenombudsman Reinier van Zutphen noemt het argument van het gesloten loket zorgelijk. "Het lijkt alsof een ambtelijke afspraak tussen twee departementen om 'de deur dicht te houden' belangrijker is dan een wettelijke regeling. Kwalijker nog is dat deze medailles van grote waarde zijn voor de betrokken (oud-)militairen".

  De Veteranenombudsman wil dat de minister van BZK de voordrachten alsnog in behandeling neemt.

  Bijlagen

  Brief aan ministerie BZK over herinneringsmedailles veteranen (pdf, 8.54 MB)