Ongelijkheid doorn in het oog

Klachten over voorwaarden declaratie veteranentenue

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een aantal veteranen op een rij. Ze zijn zichtbaar vanaf hun hals tot hun voeten. Ze dragen allemaal een pak.

  Veteranen hebben recht op een vergoeding voor een veteranenpak, het 'veteranentenue', dat zij met trots kunnen dragen. De Veteranenombudsman ontvangt regelmatig klachten en signalen over de voorwaarden die worden gesteld aan zo'n vergoeding. Hij heeft minister Ollongren (Defensie) per brief gevraagd de voorwaarden en afspraken voor alle veteranen gelijk te trekken.

  Het veteranentenue vergroot de zichtbaarheid van veteranen in de samenleving. Ook moet het tenue zorgen voor verdere harmonisering van de krijgsmachtdelen binnen Defensie. In een uitvoeringsnota zijn voorwaarden en basisafspraken beschreven over vergoedingen voor het tenue. Maar in de praktijk blijkt dat er tussen de krijgsmachtdelen verschillen zijn ontstaan.

  Zo is er een verschil tussen de krijgsmachtdelen in het stellen van voorwaarden (tegenprestaties) aan de mogelijkheid tot declareren van het tenue. En ondanks recent doorgevoerde versoepelingen in de declaratievoorwaarden, blijft er sprake van ongelijkheid. Zo stelt de Marine nog altijd verplichtingen aan veteranen om in aanmerking te komen voor declaratie, terwijl de andere krijgsmachtdelen dat niet doen. Die ongelijkheid is voor veteranen een doorn in het oog.

  Aanbeveling

  De Veteranenombudsman pleit er bij de minister voor dat de vergoeding van het veteranentenue voor iedere veteraan gelijk moet zijn. Ongeacht bij welk krijgsmachtdeel hij gediend heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat een werkgever iedere werknemer op een gelijke wijze moet behandelen, ongeacht de kleur van het pak wat zij droegen. De ombudsman adviseert de minister om op korte termijn tot een uniforme regeling te komen voor alle krijgsmachtdelen.

  Bijlagen

  Brief aan ministerie van Defensie over ongelijkheid in declaratie veteranentenue (pdf, 38.86 kB)
  Reactie minister Ollongren over klachten voorwaarde declaratie veteranentenue.pdf (pdf, 199.5 kB)