Indexatie Militair Invaliditeitspensioen (MIP) te belangrijk voor uitruil CAO-gesprekken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Broek en schoenen van militair

  Indexatie van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) is volgens de Veteranenombudsman te belangrijk om onderdeel uit te laten maken van CAO-gesprekken. Het lijkt er anders op dat over de inkomenssituatie van vaak kwetsbare veteranen nog onderhandeld kan worden. Reinier van Zutphen: "Het kan niet zo zijn dat er sprake is van een uitruil met arbeidsvoorwaarden van medewerkers die nu bij Defensie in dienst zijn. Voor veel veteranen is het MIP het enige inkomen. Maar groeit niet mee met de inflatie. Veteranen zijn nu de dupe van bureaucratisch gesteggel".

  Volgens de Veteranenombudsman is het de hoogste tijd dat het MIP geïndexeerd wordt en dat dit niet van andere voorwaarden afhankelijk is. Hij adviseert de minister daarom dringend om hier nu zelfstandig toe over te gaan en het niet langer onderwerp te laten zijn van CAO-gesprekken.

  Financiële problemen

  De Veteranenombudsman ontvangt met enige regelmaat klachten en signalen van veteranen voor wie het MIP hun enige of voornaamste inkomstenbron is. Zij komen in toenemende mate in de financiële problemen doordat de hoogte van het MIP niet meestijgt met de prijsontwikkelingen. Dit kan door een koppeling aan de lonen van het Defensiepersoneel of net als bij de andere uitkeringen en inkomensvoorzieningen door een koppeling aan het wettelijk minimumloon. Hij vroeg de minister van Defensie in juni 2020 al om een oplossing voor het uitblijven van een indexatie van het MIP.

  Onderhandelingen liggen stil

  De minister reageerde in juli 2020 dat het klopt dat het MIP net als het ABP-pensioen sinds 2010 een indexatieachterstand van ongeveer 19% heeft. En dat het onderwerp op de agenda staat van het Sectoroverleg Defensie (SOD). De Veteranenombudsman heeft regelmatig geïnformeerd naar de voortgang van dit overleg. En vernam dat er één keer over het onderwerp is gesproken. Het overleg ligt nu al een tijd stil omdat de centrales van overheidspersoneel de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden hebben gestaakt.

  Bijlagen

  Brief aan minister van Defensie over MIP (pdf, 29.53 kB)