Veteranenombudsman: Zet vergoeding medicinaal gebruik cannabis door veteranen voorlopig voort

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  militairen lopen in rij

  Per 1 januari 2020 wordt het gebruik van medicinale cannabis niet meer door Defensie/ABP vergoed. De Veteranenombudsman ontving hierover een signaal van een veteraan bij wie het middel een positief effect heeft op klachten veroorzaakt door een dienstongeval. De Veteranenombudsman vraagt de minister van Defensie de vergoeding voorlopig voort te zetten.

  Reinier van Zutphen: “Gelet op de Veteranenwet en de bijzondere zorgplicht van de minister voor veteranen, vind ik het stopzetten van de vergoeding van medicinale cannabis onvoldoende gemotiveerd. Deze wettelijk bepaalde bijzondere zorgplicht voor veteranen en de reguliere zorgverzekering zijn niet met elkaar te vergelijken.”

  Lopende onderzoeken universiteiten

  De Veteranenombudsman vraagt zich af hoe de besluitvorming rondom deze vergoeding zich verhoudt tot het standpunt én de lopende onderzoeken van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en de Universiteiten Leiden en Utrecht. De eerste ervaringen met het gebruik van voorgeschreven medicinale cannabis voor veteranen met PTSS zijn positief. Daarom adviseert de ombudsman de minister de vergoeding in ieder geval voort te zetten tot de onderzoeken naar de effecten van het gebruik van dit middel afgerond zijn.

  Vergoeding ABP

  Het ABP kon namens Defensie op grond van de regeling Ziektekostenverzekering de kosten van medicinale cannabis aan militairen vergoeden. In 2017 werd de vergoeding van medicinale cannabis uit de basisverzekering gehaald. Dit gebeurde na een publicatie in het Journal of the American Medical Association (JAMA) waarin stond dat de werking van cannabis niet wetenschappelijk was aan te tonen. Vanaf 1 januari 2018 werd het middel ook niet meer vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. De minister van Defensie gaf vervolgens aan op dit beleid van zorgverzekeraars aan te sluiten. Na een overgangsperiode werd de mogelijkheid op vergoeding daarom per 1 januari 2020 stopgezet. In afgelopen vijf jaar is aan acht veteranen een vergoeding voor het gebruik van medicinale cannabis verstrekt.

  Bijlagen

  Brief minister medicinale cannabis (pdf, 53.89 kB)