Veteranenombudsman: oplossing nodig voor uitblijven indexatie Militair Invaliditeitspensioen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een groep militairen lopend in een rij

  De Veteranenombudsman ontvangt regelmatig klachten en signalen van veteranen voor wie het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) hun enige of voornaamste inkomstenbron is. Zij komen in toenemende mate in de financiële problemen doordat het MIP niet meestijgt met de prijsontwikkelingen.

  De minister van Defensie heeft de bijzondere zorgplicht voor veteranen, vastgelegd in de Veteranenwet. Daarom vraagt de ombudsman aan de minister om op korte termijn met een oplossing te komen voor het uitblijven van een indexatie.

  Reinier van Zutphen: "Het MIP is al sinds 2010 niet meer geïndexeerd omdat er een koppeling is gemaakt met de ABP-pensioenen. Hierdoor verslechtert de inkomenssituatie van deze groep veteranen. De hoogte van het MIP zou moeten meestijgen met de prijsontwikkelingen zoals deze worden vastgesteld door het CBS."

  Andere koppeling voor het MIP

  De pensioenen van het ABP kunnen al jaren niet stijgen omdat er bij het ABP sprake is van  onvoldoende dekkingsgraad. Het is echter vreemd dat daardoor ook het MIP niet kan stijgen. Het MIP komt niet ten laste van de pensioengelden van het ABP, maar wordt gefinancierd vanuit de Defensiebegroting. Het zou logischer zijn aan te sluiten bij de lonen van het Defensiepersoneel of net als bij de andere uitkeringen en inkomensvoorzieningen een koppeling aan het wettelijk minimumloon.

  Bijlagen

  Brief aan minister Bijleveld over inkomenssituatie Veteranen (pdf, 43.43 kB)