Bijzondere zorgplicht voor veteranen niet slechts juridisch begrip

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Benen van militairen op een rij

  De Veteranenombudsman vraagt in een brief aan de Tweede Kamer bijzondere aandacht voor een vijftal onderwerpen waaronder inkomensvoorzieningen, inloophuizen voor veteranen en het welzijn van Indië veteranen.

  De Tweede Kamer bespreekt vandaag de Veteranennota van de minister van Defensie en het jaarverslag van de Veteranenombudsman. Reinier van Zutphen: “De bijzondere zorgplicht voor veteranen is niet een juridisch begrip dat eng moet worden uitgelegd of moet worden begrensd door de met de Veteranenwet beoogde reikwijdte in te kaderen. Juist het serieus nemen van de veteranen die aankloppen is het begin van het herstel van wat is vastgelopen en biedt kansen om te leren van fouten die zijn gemaakt.”

  300 klachten van veteranen

  Sinds de inwerkingtreding van de Veteranenwet in 2014 heeft de Nationale ombudsman ook de taken én verantwoordelijkheden van Veteranenombudsman. In die rol behandelt hij klachten van veteranen en hun relaties. En heeft de wettelijke taak om de regering en de Tweede Kamer te informeren over zijn bevindingen. In 2019 deden een kleine 300 veteranen een beroep op de ombudsman. De klachten bij de Veteranenombudsman gaan vaak over gebrek aan erkenning en waardering en het uitblijven van de bijzondere zorg of aandacht. Iedere klacht vraagt erom te worden behandeld vanuit het perspectief van de veteraan, zijn/haar partner en kinderen.

  Bijlagen

  Brief ombudsman aan VCD (pdf, 92.19 kB)