Veteranenombudsman start onderzoek Militair Invaliditeitspensioen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een man met een hulphond

  De Veteranenombudsman ontvangt al langer klachten en signalen over de lange behandelingsduur van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om een herkeuring of voorzieningen. Sommige veteranen worden daarnaast door het ministerie van Defensie niet of onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van voorzieningen.

  Ook is voor hen niet duidelijk welke criteria er voor het toekennen van die voorzieningen worden gehanteerd. De Veteranenombudsman start daarom een onderzoek naar knelpunten in de procedures.

  Reinier van Zutphen: "Veteranen moeten te vaak onaanvaardbaar lang wachten. Terwijl het voor hen van groot belang is dat hun zogenaamde eindtoestand zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Dat geeft hen niet alleen rechtszekerheid maar is ook de afsluiting van een belastende, stressvolle periode die (her)keuringen met zich meebrengen".

  Eerder bracht de Veteranenombudsman al rapporten uit over een Bosnië en een Afghanistan veteraan die door jarenlange (her)keuringstrajecten zonder uitzicht op een eindtoestand er aan onderdoor gingen. Pas na bemoeienis van de Veteranenombudsman kwam er in hun dossiers een doorbraak.

  De Veteranenombudsman wil nu meer zicht krijgen op de huidige werkwijze en de verschillende procedures. Daarom vraagt hij de minister van Defensie om een reactie onder andere op de vraag welke termijnen er in de verschillende MIP-procedures (aanvraag, herkeuring, bezwaar, voorzieningen) worden gehanteerd. Waar zijn die termijnen op gebaseerd? En hoe worden betrokkenen geïnformeerd over termijnoverschrijdingen?

  Achtergrond

  In 2018 vroeg de Veteranenombudsman de minister waarom het ABP de oproeptermijn voor een herkeuring met een jaar verschoof. Uit de reactie van de minister werd duidelijk dat het probleem werd veroorzaakt door een tekort aan keuringsartsen. Deze reactie was voor de Veteranenombudsman niet voldoende omdat capaciteitsproblemen geen reden mogen zijn om aanvragen te laten liggen. Op een nieuwe oproep van de Veteranenombudsman erkende de minister de gesignaleerde problematiek en gaf aan te werken aan verbetering van processen en protocollen.

  Bijlagen

  Brief aan minister van Defensie inzake Militair Invaliditeitspensioen (16 mei 2019) (pdf, 44.19 kB)