Leefbaarheid 2022

Op deze pagina

  Een huis in Groningen waar bouwhekken omheen staan.

  Veranderingen in de omgeving waar burgers wonen, werken en leven, hebben grote impact op burgers. Vaak is het de overheid die een grote rol speelt in verandering van de omgeving. Daarom vindt de Nationale ombudsman het belangrijk dat het burgerperspectief geborgd is in alles wat de overheid daarin doet. Wat mag je van de overheid verwachten bij een verandering in je omgeving? En wat doet de overheid als het niet goed gaat? Waar kun je als burger terecht? De Nationale ombudsman heeft dit jaar in het bijzonder aandacht voor de afhandeling van schade van de gaswinning in Groningen en Drenthe, voor de invoering van de Omgevingswet in 2023 en de afhandeling van de schade als gevolg van de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021.

  Op de agenda

  Gevolgen gaswinning Groningen

  De afgelopen jaren heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar de situatie in het aardgasgebied in Groningen en Drenthe. De Nationale ombudsman heeft in 2017 zes aanbevelingen gepresenteerd. Die zijn onvoldoende opgevolgd. Dat was de conclusie in de reconstructie 'Verscheurd Vertrouwen' (oktober 2021) waarin opnieuw aanbevelingen staan. In 2022 gaat de ombudsman in gesprek met bewoners en met medewerkers van de betrokken overheidsinstanties (hoor en wederhoor). In het najaar van 2022 komt een vervolg op 'Verscheurd Vertrouwen' waarin de ombudsman ingaat op de klachten die in 2022 zijn ontvangen over de schade- en versterkingsaanpak. Daarin wordt ook stilgestaan bij de overgang van taken van de Onafhankelijke Raadsman naar de Nationale ombudsman in januari 2022.

  Schade-afhandeling overstromingen Zuid-Limburg

  In juli 2021 zijn de gemeenten Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Meerssen getroffen door een watersnood na langdurige regenval met grote schade tot gevolg. Vanuit het Rijk zijn toezeggingen gedaan omtrent het ruimhartig en snel oplossen van de problemen. Dit loopt in de praktijk minder ruimhartig en soepel. In gesprekken met partijen dit jaar, is ingegaan op de oorzaken en mogelijke oplossingen en aandachtspunten voor de toekomst.