Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman: Waardering voor bijzondere situatie overheid, aandacht blijft voor burgers in de knel

Nieuwsbericht
twee jongens zitten in het park

De crisis door het coronavirus en de ingestelde maatregelen hebben een grote impact op ons land. De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman zien dat Rijksoverheid, gemeenten, zorgprofessionals, hulpdiensten, bedrijfsleven en nog vele anderen in Nederland en daarbuiten zich met man en macht inzetten om het virus in te dammen, de gevolgen het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat het land kan blijven functioneren. Allerlei noodmaatregelen om burgers en bedrijven te ondersteunen worden ingevoerd en zo nodig aangepast. Dat getuigt van creativiteit en lef.

De afgelopen weken ontvingen wij signalen en vragen over de bereikbaarheid van de overheid, de aangepaste dienstverlening, onduidelijkheid over de maatregelen, inkomensvoorzieningen en onduidelijkheid over de communicatie van de overheid. We realiseren ons uiteraard dat het de komende tijd misschien niet altijd loopt zoals gehoopt of verwacht. Toch zullen wij juist ook in deze bijzondere situatie aandacht vragen voor groepen burgers die in de knel komen, zoals ondernemers, kinderen, ouderen, mantelzorgers en veteranen. Het is belangrijk dat maatregelen die de overheid nu treft zo goed als mogelijk uitpakken voor iedereen die een helpende hand nodig heeft.