Van privacy tot inburgering, big data en participatie burgers bij grote infrastructurele projecten

Foto van een vergrootglas bij dossiers

Nationale ombudsman presenteert onderzoeksagenda 2018

De Nationale ombudsman onderzoekt in 2018 onder andere de digitale formulieren van de overheid, de participatie van burgers bij grote infrastructurele projecten in hun woonomgeving, inburgering, schuldhulpverlening en re-integratie bij Defensie.

Op basis van de ruim 30.000 klachten die jaarlijks binnenkomen, identificeerde de Nationale ombudsman in 2017 voor het eerst vijf thema's die extra aandacht krijgen: digitalisering, participatie en inspraak, schulden en armoede, bescherming van rechten en toegang tot voorzieningen. De thema's zijn gebaseerd op klachten uit de ombudspraktijk en op maatschappelijke ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid. Reinier van Zutphen: "De Nationale ombudsman wil tot in de haarvaten van de samenleving zien en horen waar mensen tegen aan lopen en hoe zij in de knel komen met de overheid. Daarom gaat de ombudsman er ook zelf op af en wachten we niet tot klachten ons bereiken. Overheidsorganisaties moeten de burger op het netvlies hebben en houden, zodat evt. problemen ook dichtbij burgers kunnen worden opgelost. Door middel van onze onderzoeken en aanbevelingen dagen we overheden uit anders te kijken naar diensten, processen en innovaties, zodat burgers te allen tijde centraal staan en niet de systemen, processen of financiële afwegingen".

Onderzoeksagenda 2018

Digitalisering

 •  Digitale identiteit van overledenen, feb 2018 – okt 2018
 •  Verkenning "datakoppeling/Big data", maart 2018 - jan 2019
 •  Digitale formulieren, sep 2018 - feb 2019

Participatie en inspraak

 •  Participatie van omwonenden bij nationale projecten in de leefomgeving, feb 2018 – nov 2018
 •  Informatie aan burgers bij vergunningaanvragen in hun directe omgeving, april 2018–dec 2018

Bescherming van rechten

 •  Inburgering, Looptijd: feb 2018 – sep 2018
 •  Privacy, Looptijd: maart 2018 – dec 2018
 •  Binnentreden door de politie in het kader van hulpverlening, mei 2018 – nov 2018

Schulden en armoede

 •  Uitvoeringspraktijk gemeentelijke schuldhulpverlening, februari 2018 – juni 2018
 •  Ombudsvisie op behoorlijk invorderen door de overheid, mei 2018 – okt 2018

Toegang tot voorzieningen

 •  Doelgroepenonderzoek naar drie specifieke voorzieningen, feb 2018 – nov 2018
 •  Re-integratie door Defensie, feb 2018 – okt 2018
 •  Campingproblematiek, april 2018 – nov 2018