Dag van de Rechten van de Mens

Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

10 december is het de dag van de Rechten van de Mens. Precies 65 jaar geleden kwam de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens tot stand. Ook de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman verwijzen in hun oordelen met regelmaat naar mensenrechten, bijvoorbeeld die in onze grondwet en/of in internationale verdragen zoals het Kinderrechtenverdrag. De ombudsmannen beschermen burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden en daar spelen de mensenrechten een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan hardhandig politieoptreden, bescherming van kinderen tegen huiselijk geweld en de aantasting van het recht op privacy.

Op deze bijzondere dag - 10 december – lichten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman enkele voorbeelden uit die te maken hebben met de mensenrechten.

  • Zeker in dit digitale tijdperk kan er van alles gebeuren met uw gegevens. Over privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer maken steeds meer burgers zich zorgen. In dit rapport van begin december maakt een vertrouwenspersoon zich zorgen over haar privacy. Ze staat mensen in hun contact het UWV bij, als begeleider. Van het UWV moet ze steeds haar identiteitspapieren afgeven en laten kopiëren. Haar papieren komen het dossier van de mensen die ze bijstaat. De mevrouw vindt dat haar privacy wordt geschonden. Ze wil best haar papieren laten zien, maar steeds een kopie ervan laten maken en die in het dossier doen, gaat haar te ver. De ombudsman geeft de mevrouw gelijk. Hij vraagt het UWV om de procedure aan te passen. Er is volgens de ombudsman sprake van een ongeoorloofde aantasting van haar persoonlijke levenssfeer.
  • De rechten van het kind de Kinderombudsman ziet er op toe dat de rechten van kinderen worden nageleefd. U vindt hier verschillende verhalen van kinderen die in moeilijkheden zijn terecht gekomen. De Kinderombudsman ziet dat hun kinderrechten geschonden worden en treedt hiertegen op. Denk aan een kind dat ernstig gepest wordt op een school of aan kinderen die emotioneel het te verduren krijgen in een vechtscheiding. Zie ook de website van de Kinderombudsman.
  • De ombudsman beschermt asielzoekers die in een uitzichtloze bureaucratische molen terecht komen. Hij bracht afgelopen oktober een rapport uit over de medische zorg voor vreemdelingen. Het rapport vindt u hier. Kort gesteld: als mensen door onze overheid worden vastgehouden, dan moet de overheid zorgen voor basisvoorzieningen zoals goede medische zorg. De Nationale ombudsman heeft onderzocht hoe het ervoor staat met deze medische zorg in plaatsen waar vreemdelingen moeten verblijven. Hij komt met verschillende aanbevelingen.