Start onderzoek naar trage uitbetaling vergoeding ganzenbeheer

Nieuwsbericht
Foto van vliegende ganzen in v-vorm

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is een onderzoek gestart naar de trage uitbetaling van de vergoeding ganzenbeheer aan landbouwers door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Aanleiding voor het onderzoek is een persbericht van BoerenNatuur en agrarische ondernemingsorganisatie LTO Noord Friesland over de trage uitbetaling door ELI voor het tweede opvolgende jaar. Voor zijn onderzoek heeft de ombudsman de Staatssecretaris van het ministerie ondermeer gevraagd of hier inderdaad sprake van is en zo ja waarom, en wanneer landbouwers hun vergoeding dan alsnog krijgen. Naar verwachting is het onderzoek na de zomer afgerond.

Vergoeding ganzenbeheer

Binnen Nederland zijn een aantal gebieden aangewezen als opvanggebieden voor overwinterende ganzen. Landbouwers die grond bezitten binnen deze gebieden, kunnen in aanmerking komen voor overheidssubsidie voor de opvang van de overwinterende ganzen op hun grond. Zij krijgen dan een bijdrage om de ganzen ruimte, rust en voedsel te bieden. Bovendien zorgen zij op die manier ook voor de beperking van overlast die de dieren op landbouwgrond kunnen veroorzaken.