Feiten en cijfers over de Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Tekstpagina
  Ambtsdragers Margrite Kalverboer, Joyce Sylvester en Reinier van Zutphen

  Jaarverslag

  In het jaarverslag staat wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, en wat we bereikt hebben. Sinds 2017 maken de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman het jaarverslag voor de Tweede Kamer samen. Dat doen we, omdat verbinding in ons werk zo belangrijk is: verbinding met elkaar, met kinderen, jongeren, burgers en veteranen.

  Ombudsagenda

  Onderzoeksagenda

  Ons werk in 2018 in vogelvlucht

  Jaarverslag 2018: Iedereen moet mee kunnen doen

  In Nederland gaat heel veel goed. Duizenden ambtenaren en andere professionals zetten zich elke dag in om mensen van dienst te zijn. De politieagent, de jeugdhulpmedewerker, de gemeenteambtenaar. Toch gaat het nog te vaak mis tussen de (overheids)instanties en de mensen die een beroep op hen doen. Naast de meest kwetsbare burgers lopen ook zelfredzame burgers steeds vaker vast. Protocollen en procedures maken dat professionals de burgers niet goed meer van dienst kunnen zijn. De Nationale ombudsman luistert naar de signalen en klachten van burgers over de overheid. Zodat we hen kunnen helpen. Tegelijk onderzoeken we waar het misgaat en hoe het beter kan. Lees hierover meer in het jaarverslag 2018.

  Kennis delen: presentaties en workshops

  Door kennis te delen, kunnen we van elkaar leren. De substituut ombudsman bezocht burgemeesters om informatie over ons werk te delen. Ook gaven we presentaties, trainingen en workshops bij conferenties, hogescholen, universiteiten en andere instanties. Bijvoorbeeld over klachtbehandeling, en het herkennen en omgaan met problemen die tussen burger en overheid kunnen ontstaan. Zelf deden verschillende medewerkers van de Nationale ombudsman kennis op via een stage bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Amnesty International.
  > Kijk hier als u meer wilt weten over onze workshops klachtbehandeling